สายตาเอียง

สายตาเอียง หรือ Astigmatism เป็นอาการมองภาพเบลอไม่ชัดเจน มันเป็นได้เพราะ Cornea (กระจกตา) มีความผิดปกติ ผิดรูปผิดร่าง หรือไม่ก็ curvature ที่อยู่ภายในดวงตา 

เรียบเรียงจาก : https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/astigmatism