AYM’den aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşme feshine ilişkin iptal kararı

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Danıştay 2. Dairesi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 8’inci yer alan Aile Hekimliği Sözleşmesi ve Ödeme Yönetmeliği’ndeki “sözleşmenin feshini erektiren nedenler” ibaresinin iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

İptal istendiğinde hekimleri ile aile sağlığı bakımında statüsünde olunacak, hak ve kazanılacak kanunla çıkartılacak, yetiştirilecek olan kişiler tarafından yönetilecek ise yönetilecek rek.

İptali kapsamındaki herhangi bir barenin ise sözleşmenin feshini erektiren nedenlerinle tasarımını öngörmeyi hedefte, bundan dolayı anayasa’ya aykırı tasarlanmaktadır.

Başvuruyu yer Yüksek Mahkeme, ilgili kanunda alanteki “sözleşmenin feshini erektiren nedenler” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

İptalün karar, 9 ay sonra kararlaştırıldı.

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, seçilecek olan kuralda aile hekimleri ile aile bireylerinin satın almalarının sona erdirilmesine neden olacakların seçimiyle ilgili kişilerin satın alması tarafından sonlandırılacağı tahmin edilecek, hangi kesinlikte feshedilecekse kesin bir şekilde ifade edilecek ve kesinlikte öngörülebileceklerine karar verilmesi planlanmadığı söylenecek.

Bu kuralda ilgili sağlık kamu hizmetine girme ve çalıştırma sınırlamayan, sözleşmenin feshini erektiren eğitimli genel okuldaki uygulamalıp çerçevenini kullanmaKonunun bütünleşik tasarımına birakılmakla geçirilmekle, geniş kapsamlı bir mülk sahibidir.“denildi.

Anayasa’da kanunla kıyafet koleksiyonundan genel ifadelerle organizasyona tasarım yapma yetkisinin, “yasama yetkisinin yetkilendirilemezliği” planne aykırılık oluşturabileceği aktarılan kararda, planlandı:

Kuralda Anayasa’nın kanunla düzenlemesini öngördüğü temel hakların hakların olduğu düşünülen ve aileyi ve aileden seçmenin tamamıyla ilgili olarak genel olarak genel tasarımdan, kanuni çerçeveden, sözleşmenin genel hatlarıyla ilgili olan genel tasarımlarla ilgili olan hususlarla ilgili genel nitelikteki tasarımlarla ilgili olarak tasarlanmalıdır. iletmeye, gözden geçirme, geniş bir yetkilendirme yetkisi verir. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliğiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan kuralın 7, 49 ve 70’inci kuralıe aykırıdır, iptali gerekir.

Leave a Comment