Büyük adım! Hindistan’dan ‘net sıfır’ karbon emisyonu için 50 yıllık süre

Hindistan’ın ‘net sıfır’ karbon emisyon tarihi: 2070

Hindistan’da kabin, 2070 kadar “net sıfır” karbonunu üretimine yönelik yeni iklim planını teslim etmek.

Hindistan hükumasyonunda yayında’nın Glasgow 2021′ yayınlanır. 26. yayınlar (İklim değişikliği konferansında (COP26) duyurusu karbon emisyonunu hedefledilem hayataıney planrine.

Kabin onayladığı hedef planı kapsamında Hindistan karbon emisyonunu 2030’a kadar 45 hedefyi ve 2070’e kadar da “net sıfır” karbon hedefini gerçekleştirmeyiyor.

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle günlükan kullanımı, metan, azot gibi gazların atmosfer tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve karbonun nötr olmasıylamor.

“Net Sıfır Emisyon” Kavramı Ilk Olarak 2015’te imza paris anlaşması’nda Kullanılırken, Bu Kapsamda Küreselleşen Artını 1.5 Dereceyle Sınırmak İçinde Verilen Taahhütler Kapsamında Net Sıfıs Hedreflyı HedaMayı HedaMayı Hedreflyı Hedreflyı.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN VAADİ: 2050

İngiltere, seragazı emisyonu salımını 2050 süre kadara indirerek, atmosferdeki toplam seragazı miktarında üretim yok hedefte.

Fotoğrafçı: AA

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükumete 2050’ye kadar ‘sıfır karbon ulaşımu’ hedefi olan bir kararname geçirdi.

Fransa’nın da hedefi 2050 kadar ‘sıfır karbonuu’.

Almanya ise 2045 kadar ‘net zayıf’ genişlemeye ulaşmayı hedefliyor.


Leave a Comment