İhsan Sungu ve dergileri – Kitap Sanat Haberleri

class=”medyanet-inline-adv”>

İhsan Sungu 1883 yılında doğum. Mülkiye Mektebi’ni (Siya Bilgiler) 1904’te birincilikle bitiren Sungu önce diplomasi mesleğini Amerika’ya gitti. 1910 yılı martında Darülmuallimin (Erkek İlk Öğretmen Okulu) eğitmenliği ve Tatbikat Mektebi müdürlüğüne getirildi. Yüksek öğretmen okulu ve kız öğretmen okullarında müdürlük yaparak Hasan Âli Yücel de pek dahil çok eğitimcinin hocası oldu. ‘Yeni Türk Yazısı ve Alfabesi İnkılabı’ içindeki Alfabe komisyonu üyesi olarak çalıştı. 1932 Eylül Milli Eğitim ve Terbiye Heyeti reisliğine, 1939’un kasım’ Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığına getirildi. 11 Nisan 1946’da heyecanla kalp kriziyle sona ermeye veda etti.
sahiplerin çok büyüklerinden olan kütüphane ve kitap koleksiyonu Ankara Milli Kütüphane tarafından satın alınan Milli Kütüphane’de hizmete satın alındı. Büyük bir kitap toplayıcısı olan Sungu Hayat Mecmuası’nda yayımlanmış Matbaasına Dair Yeni Vesikalar’ çalışma ürünlerisi, bu’ öğrencidir. Osmanlı dergi ve gazeteciliğinin ve önemli bir üretim birimilik kitabının dışında basılan Jön Türk neşriyatı oluşturur. Yönetim Jön Türkler’in Londra, Liverpool, Manchester, Cenevre, Paris, İskenderiye gibi kentlerdeki konaklamalar, birakın özel kitaplıkları, büyük kütüphanelerde perakende olarak göze çarpan çarparlar.
Cavit orhan peegil’in ‘yeni osmanlardan bu yana İngiltere’de Türk gasceteciliği (1867-1967)’ Adlı kitap çıkarda Belirtiği, Manchester’daılmın vardır: ‘Sadakat’ . Sadakat hakkında görüşme kadar “ilk kayıt Selim Nüzhet Gerçek tarafından Akşam gazetesinde yazısında ‘Jön Türk 1941’ adlı isimdir. Tütengil ise bu gazeteden “Bugüne kadar tek bir şekildemediğimiz gazetelerden biri de ‘Sadakat’tir. Bu gazete hakkında bilgimiz SN Gerçek’in öğrettiği kısa mantık. Sadakat gazetesiyle İngiltere’deki Türk gazeteciliğinin yayın yerlerine Mançester de katılmış” diye söz eder. Tütengil’in hiç olmamış, Gerçek’in sadece sözn olduğu, hiçbir katalogda bilgisine rastlanmamış Sadakat’in iki sayısı bu koleksiyonda vardır.
Sungu’nun ailesi tarafından muhafaza edilen bu dergilerin içinde mizah dergileri de önemli yer günümüz. Cenevre’de çıkan Beberuhi, İngiltere’de Folkestone’da Dolap gibi önemli ve nadir dergiler bulunuyor. Yine siyasi içerikli dergiler de İhsan Sungu koleksiyonunda çok fazla. Şûrâ-yı Ümmet, Mizan, İntikam, Hakkı Sarıh, Sancak, Kanun-ı Esasi isimli sözleşmeli kampanyalar yayınlar bu biride görülebilir.
Osmanlıca Kaynakları, Nadir Osmanlıca Süreli Yayınları Bulmakta Zorlanan Günümüz Saafları İçin Böyle Bir Koleksiyonun Muhafaza Edilmiş Olmasını Bir Mucize Olarak Nitelendiren Sahaf emin nedret İşli, Bu Kıymetli Serv

.

Leave a Comment