Kent İmgesi – Kevin Lynch Kitap özeti, konusu ve incelemesi

Kent İmgesi kimin eseri? Kent İmgesi kitabının yazarı kimdir? Kent İmgesi konusu ve anafikri nedir? Kent İmgesi kitabı ne anlatıyor? Kent İmgesi PDF indirme linki var mı? Kent İmgesi kitabının yazarı Kevin Lynch kimdir? İşte Kent İmgesi kitabı özeti, sözleri, yorumları ve incelemesi…

Kitap

Kitap Künyesi

Yazar: Kevin Lynch

Çevirmen: İrem Başaran

Orijinal Adı: The İmage of The City

Yayın Evi: İş Bankası Kültür Yayınları

İSBN: 9789944889483

Sayfa Sayısı: 215

Kent İmgesi Ne Anlatıyor? Konusu, Ana Fikri, Özeti

“Bu küçük ve okunabilir kitap geniş ölçekli tasarım kuramına yapılmış en önemli modern katkılardan biridir.” David A. Crane, Journal of the American İnstitute of Planners Çoğu zaman, bir kentte yaşamanın aslında bir imgede yaşamak olduğu unutulur. O kentin caddeleri, bulvarları, kıyı şeritleri, tarihi binaları, görkemli köprüleri, alışveriş merkezleri hep bir izlenimi pekiştirir gibidirler. Üstelik bir kenti algılayış zaman içinde olduğu gibi kişiden kişiye de değişir. Herhalde aynı olduğu ileri sürebileceğimiz tek şey olsa olsa akla gelen sorulardır: İçinde hareketli bir yaşantının sürdüğü bir kentin yapısı tam olarak ne anlama gelmektedir? Yaşadığımız kente ilişkin edindiğimiz imge hangi duyarlılığın ürünüdür? Bir yerde iki ker kaybolmak mümkün müdür? Kişisel tarihimize eşlik eden bir kent tarihinden söz etmek mümkün mü? Kevin Lynch, şehir planlamacılığının çehresini değiştiren ve bu alanda temel kaynaklardan biri olma özelliğini koruyan Kent İmgesi adlı kitabında bu derinlikli soruların karşılıklarını üç önemli Amerikan kentini, Los Angeles, Boston ve Jersey City’yi merkeze alarak arıyor. Şehir plancılarının yaptıkları değişikliklerin insanların kenti algılayışlarında ne gibi farklılıklara yol açtığından sokak görüşmelerinden çıkan sonuçlara kadar pek çok ayrıntıdan oluşan kitap, bir kentle kurulan ilişkinin aslında hiç de basit bir şey olmadığının en önemli kanıtı. Çünkü aslında içinde yaşarken fark etmiyor olsak da ne kentin kendisinin ne de sahip olduğumuz imgenin durağan olduğunu söylemek mümkün. Kafanızda yaşadığınız kentle ilgili hala bir imge yoksa, Kent İmgesi size kılavuzluk edecektir.

Kevin Lynch (1918-1984), çok tanınmış bir şehir planlamacısı, akademisyen ve yazardı. Uzun yıllar MİT’de ders veren Lynch’in tüm dünyada yankı uyandıran Kent İmgesi dışında diğer bazı önemli eserleri:

– What Time is this Place? (1972)

– Managing the Sense of a Region (1976)

– A Theory of Good City From (1981)

Kent İmgesi Alıntıları – Sözleri

 • Neredeyse her bir duyu işin içine girer ve imge de bütün bunların birleşimidir.
 • Üzerindeki her taş parçasının bir hikaye anlattığı bir çevrede yeni hikayeler oluşturmak zordur.
 • Görünüşü ne kadar sıradan olursa olsun, kentlere bakmak insana özel bir zevk verebilir.
 • …duyumsal hazlar için kentleri tasarlama sanatının mimariden, müzikten veya edebiyattan oldukça farklı olmasına şaşmamak gerekir. Bu sanatlardan öğreneceği çok şey vardır, ancak onları taklit edemez.
 • Çevreyi anlamak ve şekillendirmek, bilgileri düzenlemek için de bir temel oluşturabilir. Rattray, her bitki, her hayvan ve böceğin ismini, yaşadıkları ormanı öğrenmeye ve her birinin spiritüel özelliklerini anlamaya çalışan Ashanti şifacılarından büyük bir hayranlıkla söz eder.Onlar ormanlarını bir bileşik ve sonsuza kadar gelişecek bir belge olarak “okuyabilmektedirler”.
 • Her kentin, kişilerin bireysel imgelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir “halk imgesi” var gibidir veya çok sayıda kentlinin oluşturduğu bir dizi “halk imgesi”nden bahsedilebilir. Bu tür grup imgeleri, birey çevresiyle sağlıklı ilişkiler içindeyse ve diğer kentlilerle işbirliğine hazırsa gereklidir. Her bir kişinin algısı biriciktir, ancak, bu algının grup imgeleriyle hiçbir bağlantısı olmayabilir. Yine de “halk imgesi”ne yaklaşır. Bu imge de değişik çevrelerde bazen zorlayıcı, bazen tümünü kapsayıcı bir şekilde gelişebilir.
 • Bir yerde iki kere kaybolmak mümkün müdür?
 • Büyük bir kentsel alanı günümüzde nasıl deneyimlediğimizi düşünürsek, zamanla ilgili bir dizisel organizasyon yöntemi de akla gelmektedir. Müzikte, tiyatroda, edebiyatta ve dansta aşina olunan bir fikirdir bu. Bir kent otoyolunda bir yolcunun gözüne çarpabilecek öğeler dizisi örneğini ele alırsak, bir hat üzerinde yer alan olgular düzeni formunun düşünülmesi ve araştırılması nispeten kolaydır. Doğru araçlar kullanılarak ve biraz özen gösterilerek, bu deneyim anlamlı kılınabilir ve iyi tasarlanabilir.
  …Bireyin bir hattan diğerine veya tek bir hat üzerinde kontrpuan oluşturması da düşünülebilir. Öğeler dizisinden biri ya da “melodi”, kontra-diziye karşılık çalınabilir. Muhtemelen bu teknikler dikkatli ve eleştirel izleyiciler olduğu bir zamana kadar bekleyecektir.
 • Her bir birey kendi imgesini yaratır ve taşır.
 • Bir kavşak veya ulaşımın kırılmaya uğradığı bir nokta, kentli için zorlayıcı bir önem taşır. Çünkü kavşaklarda karar vermek gerekmektedir; bu tür noktalarda bireyin dikkati artmakta ve çevresindeki unsurları çok daha net bir şekilde algılayabilmektedir. Bu eğilim o kadar sık tekrarlanmıştır ki, kişiler, otomatikman, kavşaklarda yer alan unsurların konumları gereği özel bir önem kazandığını zannetmektedir.
 • Kent zaten potansiyel olarak, karmaşık bir toplumun güçlü bir sembolüdür.
 • “Her kentin, kişilerin bireysel imgelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir “halk imgesi” var gibidir veya çok sayıda kentlinin oluşturduğu bir dizi “halk imge”sinden bahsedilebilir. Bu tür grup imgeleri, birey çevresiyle sağlıklı ilişkiler içindeyse ve diğer kentlilerle işbirliğine hazırsa gereklidir. Her bir kişinin algısı biriciktir, ancak, bu algının grup imgeleriyle hiçbir bağlantısı olmayabilir. Yine de “halk imgesi”ne yaklaşır. Bu imge de değişik çevrelerde bazen zorlayıcı, bazen tümünü kapsayıcı bir şekilde gelişebilir.”
 • Üzerindeki her taş parçasının bir hikaye anlattığı bir çevrede yeni hikayeler oluşturmak zordur .

Kent İmgesi İncelemesi – Şahsi Yorumlar

İnsanların kenti algılamasına veya algılayamamasına sebep olan etmenleri analiz eden, planlı kentleşmenin önemini ve yapılan değişikliklerin kentle kurulan ilişkide yarattığı değişimleri halktan gelen verilerle aktaran kılavuz eser. İlgilisine tavsiyedir. kitap/kent-imgesi–18685 yazar/kevin-lynch (Dogan Adsaz)

Kitabın konusu çok iyi. Boston, New Jersey ve Los Angeles kentlerinden yola çıkarak bizlere bu kentteki düzeni, bu düzen içinde kentin nereleri insanların nasıl dikkatini çekiyor, neden çekmiyor, kent düzeni nasıl olmalıdır, imge nedir vb birçok sorunun cevabını bulabileceğiniz bir mimarlık kitabı. Mimarlık okuyan birçok kişinin okuması gerekir bence. İdeal kent düzeninon nasıl olması gerektiğini güzel bir şekilde anlatıyor. Belki biraz sıkıcı gelebilir ama 🙂 (İbrahim Adem)

Kent İmgesi: Kent kurgusunun incelenmesi ve zihinde kenti imegelenebilir hale getirilebilmesi açısından güzel bir kitap. Ayrıca kenti ve kente bakışı yine kentlinin gözünden yaptığı incelemeleri de dahil ederek örnekleyen ve eleştiren, şehri yerlisiymişçesine imgelememizin yollarını gösteren mimarlık alanında okunması gereken kitaplardan birisidir. (Meryem Karaca)

Kent İmgesi PDF indirme linki var mı?

Kevin Lynch – Kent İmgesi kitabı için internette en çok yapılan aramalardan birisi de Kent İmgesi PDF linkidir. İnternette ücretli olarak satılan çoğu kitabın PDFleri bulunmaktadır. Ancak bu PDF’leri yasal olmayan yollarla indirmek ve kullanmak hem yasalara hem de ahlaka aykırıdır. Yayın evlerinin sitesinden PDF satılıyorsa indirebilirsiniz.

Kitabın Yazarı Kevin Lynch Kimdir?

Kevin Lynch (1918-1984), çok tanınmış bir şehir planlamacısı, akademisyen ve yazardır. Kentsel çevrelerin algısal biçimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır ve zihinsel haritalamanın erken bir savunucusudur. En etkili kitapları arasında, kentsel çevrelerin algısal biçimi üzerine çığır açan bir çalışma olan The Image of the City (1960) ve fiziksel çevrelerin zamansal süreçleri nasıl yakaladığını ve yeniden şekillendirdiğini teorileştiren What Time is This Place? (1972) bulunur.

Lynch, 7 Ocak 1918’de İrlanda asıllı Amerikalı bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Chicago’nun North Shore banliyölerinde Hazel Avenue mahallesinde büyüdü. 1935’te Francis Parker Okulu’ndan mezun olduktan sonra Lynch, mimarlık okumak amacıyla Yale Üniversitesi’ne girdi. Pedagojisini fazla muhafazakar bularak, Spring Green, Wisconsin’deki Taliesin’de Frank Lloyd Wright’ın yanında çalışmak için ayrıldı. Lynch daha sonra Wright’ın büyük bir etkisi olduğunu, ancak onun bireyselci sosyal felsefesine katılmadığını belirtti. Bir buçuk yıl sonra Wright’tan ayrılarak, 1939’da New York Troy’daki Rensselaer Politeknik Enstitüsü’ne mühendislik okumak için kaydoldu, ancak programı tamamlamadı ve Chicago mimarı Paul Schweikher için çalışmaya başladı. 1941’de Lynch, Parker Okulu’ndan mezun olan Anne Borders ile evlendi.

Düğününden üç hafta sonra Lynch, Ocak 1946’ya kadar Peleliu, Filipinler ve Japonya kuşatmasında hizmet veren Ordu Mühendisler Birliği’ne alındı.[7] Savaştan sonra MIT’de lisans eğitimini tamamladı ve 1947’de şehir planlama alanında lisans derecesini aldı.

Mezun olduktan sonra Lynch, Greensboro, Kuzey Carolina’da bir şehir plancısı olarak çalışmaya başladı, ancak kısa süre sonra Lloyd Rodwin tarafından MIT’de öğretmenlik yapmak üzere işe alındı. Ertesi yıl MIT’de ders vermeye başladı, 1949’da yardımcı doçent, 1955’te kadrolu doçent ve 1963’te profesör oldu.

1954’te, Ford Vakfı’ndan İtalya’daki kentsel formu incelemek için bir hibe aldıktan sonra, Lynch ve MIT öğretim meslektaşı György Kepes, kentsel çevre ve kentsel biçim algılarını incelemek için Rockefeller Vakfı’ndan bir hibe aldı. 1958’de Lynch, Lloyd Rodwin ile birlikte, bir şehrin iki sisteminin -akışlar ve uyarlanmış mekânların- tamamlayıcısı yoluyla tanımlandığı, bir grup tanımlayıcı kentsel biçim kategorisinden yola çıkarak yorumlandığı ‘Kentsel form teorisi’ adlı bir makale yazdı. Lynch ve Kepes’in araştırması 1960 yılında Lynch’in The Image of the City adlı kitabı olarak yayınlandı. 1970 yılında Lynch, Growing Up in Cities (1977) kitabında özetlenen bir proje olan Salta, Melbourne, Toluca ve Krakow’un kentsel alanlarındaki gençlerin şehir kullanımını incelemek için UNESCO’dan fon aldı.

Lynch, bireylerin kentsel peyzajı nasıl algıladıkları ve gezindikleri üzerine ampirik araştırmalar yoluyla Şehir Planlama alanına çığır açıcı katkılar sağlamıştır. Kitapları, kentsel çevrede zaman ve tarihin varlığını, kentsel çevrelerin çocukları nasıl etkilediğini ve iyi bir kentsel tasarımın kavramsal temeli olarak şehirlerin ve bölgelerin fiziksel biçimlerinde insan algısından nasıl yararlanılacağını araştırır.

Lynch, akademik çalışmalarına paralel olarak, Cambridge, Massachusetts’te Carr/Lynch Associates’i kurduğu Stephen Carr ile ortaklaşa planlama ve kentsel tasarım uygulamaları yaptı.

Lynch, 1978’de fahri profesör oldu, ancak mimarlık yazmaya ve uygulamaya devam etti. 25 Nisan 1984’te Gay Head on Martha’s Vineyard’daki yazlık evinde kalp krizinden öldü.

Uzun yıllar MİT’de ders veren Lynch’in tüm dünyada yankı uyandıran Kent İmgesi dışında diğer bazı önemli eserleri:

– What Time is this Place? (1972);

– Managing the Sense of a Region (1976);

– A Theory of Good City From (1981).

Kevin Lynch Kitapları – Eserleri

 • Kent İmgesi
 • What Time Is This Place?
 • Managing the Sense of a Region

Kevin Lynch Alıntıları – Sözleri

 • At times we enjoy complete immersion in immediate sensation. Music, dance, sports, or any action that engages the whole body can do this. (What Time Is This Place?)
 • If we run away, we will live in terror of these places. (What Time Is This Place?)
 • Frequently we have sought to increase the range and stability of our time image by constraining the future—by building eternal pyramids or by expounding some dogma of the coming messiah. (What Time Is This Place?)
 • Bir kavşak veya ulaşımın kırılmaya uğradığı bir nokta, kentli için zorlayıcı bir önem taşır. Çünkü kavşaklarda karar vermek gerekmektedir; bu tür noktalarda bireyin dikkati artmakta ve çevresindeki unsurları çok daha net bir şekilde algılayabilmektedir. Bu eğilim o kadar sık tekrarlanmıştır ki, kişiler, otomatikman, kavşaklarda yer alan unsurların konumları gereği özel bir önem kazandığını zannetmektedir. (Kent İmgesi)
 • Kent zaten potansiyel olarak, karmaşık bir toplumun güçlü bir sembolüdür. (Kent İmgesi)
 • We build our image of the world with data from our senses. (What Time Is This Place?)
 • Her kentin, kişilerin bireysel imgelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir “halk imgesi” var gibidir veya çok sayıda kentlinin oluşturduğu bir dizi “halk imgesi”nden bahsedilebilir. Bu tür grup imgeleri, birey çevresiyle sağlıklı ilişkiler içindeyse ve diğer kentlilerle işbirliğine hazırsa gereklidir. Her bir kişinin algısı biriciktir, ancak, bu algının grup imgeleriyle hiçbir bağlantısı olmayabilir. Yine de “halk imgesi”ne yaklaşır. Bu imge de değişik çevrelerde bazen zorlayıcı, bazen tümünü kapsayıcı bir şekilde gelişebilir. (Kent İmgesi)
 • Cultures that produced fine environment were confident of their ability to create afresh, and we may notice in this connection the disdain for preservation, even of their own works, that is found among many creative artists. (What Time Is This Place?)
 • Many political and social changes must occur before the image of the future can be built. Exhortation will not build it, but environment can be of some service there: present change can be made legible, past change can be explained (in place of the idyllic “once upon a time”), continuity with the near future can be displayed, conservation and adaptability can be internalized as present satisfactions, selfexperiments and “museums of the future” can develop the range of choices ahead. The spatial and temporal environment can be used to shape the attitudes toward the future that are themselves keys to changing the world. (What Time Is This Place?)
 • …duyumsal hazlar için kentleri tasarlama sanatının mimariden, müzikten veya edebiyattan oldukça farklı olmasına şaşmamak gerekir. Bu sanatlardan öğreneceği çok şey vardır, ancak onları taklit edemez. (Kent İmgesi)
 • Üzerindeki her taş parçasının bir hikaye anlattığı bir çevrede yeni hikayeler oluşturmak zordur. (Kent İmgesi)
 • Bir yerde iki kere kaybolmak mümkün müdür? (Kent İmgesi)
 • “Her kentin, kişilerin bireysel imgelerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir “halk imgesi” var gibidir veya çok sayıda kentlinin oluşturduğu bir dizi “halk imge”sinden bahsedilebilir. Bu tür grup imgeleri, birey çevresiyle sağlıklı ilişkiler içindeyse ve diğer kentlilerle işbirliğine hazırsa gereklidir. Her bir kişinin algısı biriciktir, ancak, bu algının grup imgeleriyle hiçbir bağlantısı olmayabilir. Yine de “halk imgesi”ne yaklaşır. Bu imge de değişik çevrelerde bazen zorlayıcı, bazen tümünü kapsayıcı bir şekilde gelişebilir.” (Kent İmgesi)
 • Dropping out is a flight from rigid urban time patterns; turning on is a search for an (illusory) timelessness and a deep immersion in present rhythms. (What Time Is This Place?)
 • Two (sometimes three) superimposed cycles give duplicate readings, according to angular dis-placement around a finely marked rim. Neither minutes nor hours nor half days correspond to the natural cycles of our bodies or the sun. And so teaching a child to read a clock is not a childish undertaking. When asked why a clock had two hands, a four-year-old replied, “God thought it would be a good idea.” (What Time Is This Place?)
 • As the architect clarifies and embellishes spatial transitions, so perhaps the environment should not be temporally changeless or change evenly with the clock but should seem to make dramatic transitions, succeeded by slow shifts. New rituals of time might arise: letting in the light, celebrating the solstice, dramatizing a residential move, marking birth and death. Beginnings and endings are what we remember in order to make sense of the drift of events. Some changes should coincide with social transitions: marriage, closing time, mealtime. The course of the year might become a succession of distinct periods on the background of neutral time. The standard hour and the standard week were important achievements. Can we now create a more human calendar? (What Time Is This Place?)
 • Painters and sculptors have at times been interested in expressing dynamic images. Turner is one example. Another is the futurists, who tried to portray the inner life of things, both animate and inanimate, and to show how it connected to its surroundings. They used distortions, interpenetrations, lines of force, violent contrasts. They broke open the contours of things and showed them in continuous motion, superimposing positions taken at different moments on the same image, just as cubists superimposed different perspectives and so represented the movement of the observer. (What Time Is This Place?)
 • Choosing a past helps us to construct a future. (What Time Is This Place?)
 • Her bir birey kendi imgesini yaratır ve taşır. (Kent İmgesi)
 • Büyük bir kentsel alanı günümüzde nasıl deneyimlediğimizi düşünürsek, zamanla ilgili bir dizisel organizasyon yöntemi de akla gelmektedir. Müzikte, tiyatroda, edebiyatta ve dansta aşina olunan bir fikirdir bu. Bir kent otoyolunda bir yolcunun gözüne çarpabilecek öğeler dizisi örneğini ele alırsak, bir hat üzerinde yer alan olgular düzeni formunun düşünülmesi ve araştırılması nispeten kolaydır. Doğru araçlar kullanılarak ve biraz özen gösterilerek, bu deneyim anlamlı kılınabilir ve iyi tasarlanabilir.
  …Bireyin bir hattan diğerine veya tek bir hat üzerinde kontrpuan oluşturması da düşünülebilir. Öğeler dizisinden biri ya da “melodi”, kontra-diziye karşılık çalınabilir. Muhtemelen bu teknikler dikkatli ve eleştirel izleyiciler olduğu bir zamana kadar bekleyecektir. (Kent İmgesi)

Leave a Comment