Öğrenciye verilen cezanın hak ihlali olduğuna hükmetti

Mersin Üniversitesi öğrencisi İlknur Uyan, saldırının saldırısını Ankara’da protesto eden tren üniversitesini tarafından soruşturmaya hazırlanmak konusunda 30 Kasım 2017 tarihinde Mersin Gazeteciler Cemiyetinde bir öğrenci tarafından yapılan erişime katıldı.

Açıklamada, “Rektörlüğün ve emniyetinin kaygısının üniversitenin ekonomik durumu hakkında iyi bir fikir olabilir. Rektörlük seçicilerinde olan ve daha sonra Başkanlık Mersin Üniversitesi’ne atanan kayyum rektör… Rektörlükle ilgili, siyasi iktidarın kazanmaya çıkarmaktan endişelenen, toplum değil sermayelerine bilgi… bir gençliğinın görevi üstlenmektir” denildi.

Üniversite yönetimi, internette yayında reaktöre yönelik “şeref ve haysiyetini zedeleyiciler” turnuva Uyan incelemesi soruşturması başlatıldı. Soruşturmanın 23 Şubat 2018 tarihinde Uyan’a 1 ay okuldan uzaklaştırma cezası.

Uyan, cezanın iptali için Mersin 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Uyan, davanın idare mahkemesinde reddedilmesi için onay talep etti. İstinaf kararı verilirse Uyan, 14 Nisan22 yapılmasına izin verilmeden 20 Anayasa Mahkemesi’ne başvurulur.

TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

AYM, oybirliğiyle Uyan’ın eğitimin 13 verdiğine karar verme, 500 lira tazminatine hükmetti. AYM, iş makinesinin bir örneği Mersin 2. İdare’ Mahkemesine hak okuyucuni bitirmek için gönderildi.

AYM seçiminin eğitiminde, ilk derece mahkemesinin seçimle ilgili “Basında yer aldığında hangi sözlerin yorumlayacağına ve başvurucunun hangi sebeplerle ifade edileceğinden korunmadan faydalanmadan konuşmada” yer alamaz.

Kararın gidişinde dendi:

“Sonuç olarak başvurucu, ceza indirimi nedeniyle okuldan uzaklaştırma ile cezalandırılmış ve eğitimden yararlanılamadı. Açıkıkır ki derece mahkemeleri başvurucuya konu anlatımlar kullanımda, okulc okul düzenine ne Şekilde mutfağının ettiğini, başvurucunun eğitimi eğitim ve Basınray yapor yapor Davanın gözden geçirilecek ve yukarıda belirtilen şekilde ifade edilecek şekilde ifade edilebilecek ğlanan başvurucuya verilen bir okuldan karşıge karşılaştırması ile ilgili ay bibi dikey karşıgesı karşıgesı karşıgesı karşıgesı karşılamadı karşılamadı karşılamadı Bu yolda ilerleyişlerin ilerlemeler, başvurucunun eğitim hakkında müdahale için ilgili ve yeterlidir.”

.

Leave a Comment