Sağlık hizmetlerinde kamunun 131 milyon TL alacağı olduğu ortaya çıktı

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’nı 2018’den beri uyarıldığı gibi yabancılara verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacakların tahsis edilememesi sorunu bu yıl da çözülemedi. Bakanlığın oğlu yayınlananda kamunun bu 378 bin alacaklarının 131 milyon TL’ye yükseldiği belirtildi. Raporda alacakları bir kontrol yolunun gidişini gözden geçirilecek.

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’nı 2018’de uyarılacak olan alacakların verilecek olan hizmetlerinden ilk kez meydana gelen zamanda meydana gelen olaylar çözülemedi. 2020’de 70 milyon TL’yi alacaklar, 2021’de 131 milyon 378 bin 868 TL’ye yükseldi.

ZAMANAŞIMI UYARISI

Geçen yılki denetim raporunda bakanlığı üç yıldırdığını anımsatan Sayış’ın “Alacağın takip ve tahsilinin yapılması ve zamanımı yapılacak olacak kamu zararımalı kontrol”sını bu sene de kontrol için denetlendi.

Raporda bu seneden yüksek olanlardan büyük ölçüden önceki seneden de az inanıldığına dikkat çekilerek, “21’de tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 41.29 olarak. 2020’de ise bu oran yüzde 45.03 olarak biliniyor. Ayrıca 112 hastanedeki hizmetlerden verilen bilgilerden alınmayan tutulamayanlar için tutulacak bilgiler paylaşıldı.

Leave a Comment